SaLAM PeRsAuDaRaAn

Friday, March 29, 2013

NASIHAT EMAS IMAM MALIK

Wahai Amirul Mukminin! Anggaplah jiwa anda sekarang berada di pintu kematian dan sakaratul maut. Anggaplah anda sedang menghadapi kepedihan rasa sakit yang dialami setiap orang yang hendak meninggal dunia….

Wahai Amirul Mukminin! Persiapkanlah segala bentuk amal shalih yang mampu anda kerjakan, agar kelak anda selamat dari kecemasan dan rasa takut pada Hari Kiamat….

Wahai Amirul Mukminin! Perintahkanlah kepada seluruh manusia untuk taat kepada Allah dan senang akan ketaatan. Cegahlah mereka dari segala bentuk kemaksiatan. Buatlah mereka selalu membenci kemaksiatan …

PERANAN PEMUDA DALAM MENANGGUNG RISALAH ISLAM

MUQADDIMAH

Penulis memilih kalimah syabab (pemuda) dan bukannya rijal, berdasarkan 2 isi pokok :
(a) banyak hadith yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kalimah syabab, antaranya :

(i) Sabda SAW: “Sesungguhnya Allah amat takjub kepada pemuda yang tidak terpesong “ (HR Abu Yaala)

(ii) Hadith: “Tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat ketikamana tiada perlindungan-Nya … salah satunya ialah para pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah” (HR Bukhari dan Muslim)
(iii) Nabi SAW bersabda: “Rebutlah lima sebelum lima … salah satunya masa mudamu (syababaka) sebelum masa tuamu” (HR Al-Hakim)

(b) dalam setiap generasi Muslim terdapat begitu ramai para du’at dan pejuang Islam yang
berjuang menyampai serta berjihad mempertahankan agama Islam, dengan contoh :
(i) para sahabat yang awal memeluk Islam, kesemua mereka berumur di bawah 40-an (iaitu tempoh kepemudaan) seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga

(ii) para pemuka serta pahlawan Islam zaman seterusnya yang berjuang Fi Sabilillah adalah dari kalangan pemuda yang telah membuka tanah-tanah jajahan negra Islam


PERANAN PEMUDA SERTA

Oleh itu, penulis telah menggariskan 7 garis panduan yang mesti dimiliki oleh para pemuda bagi memegang risalah Islam, iaitu :

Pertama : Perlu Mengetahui Tujuan Penciptaannya Sebagai Insan
Berdasarkan firman Allah SWT : “Dan tidak Aku ciptakan jin dan maknusia melainkan untuk beribadat” (Surah Az-Zariat: 56)

Maksud ibadah tertakluk pada 4 perkara: ikhlas, tunduk patuh pada hukum Allah, memberi wala’ dan ketaata kepada Rasul SAW dan kaum Muslimin, dan mesti mengetahui tugas kita selaku di atas bumi untuk beribadat kepada Allah serta melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar

Kedua : Perlu Menggambarkan Segala Mara Bahaya Yang Menyerang Negara Islam
Yakni kita mesti mengetahui selok-belok musuh-musuh Islam yang berusaha menyesatkan umat Islam seperti Yahudi dan Zionis, Nasrani dan Orientalis, Komunis dan Sosialis dan lain-lain serta ejen-ejen mereka termasuk dari umat Islam sendiri dan berusaha menangkis segala tipu daya mereka

Ketiga : Perlu Yakin Dengan Kemenangan Islam Serta Elakkan Dari Rasa Putus Asa
Wajib bagi para pemuda Islam menaruh keyakinan dengan kemenangan Islam di samping berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan risalah Islam walaupun kebanyakan umat Islam hari ini ditindas serta dikuasai oleh musuh Islam.

Oleh itu, adalah salah jika kita berputus asa dalam merealisasikan kemenangan Islam, kerana 2 perkara :
(a) Allah SWT mengharamkan rasa putus asa, serta mencela mereka yang berputus asa
(b) di dalam sejarah Islam, umat Islam sentiasa bangkit meyebarkan risalah dakwah, juga melawan musuh-musuh Islam

Keempat : Perlu Menjadikan Ahli Qudwah Di Dalam Sejarah Islam Sebagai Suri Teladan
Qudwah yang pertama yang mesti dijadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW, seterusnya para sahabat, salafussoleh dan generasi selepas mereka yang diberi hidayah oleh Allah SWT
Amat penting bagi para pemuda mengambil iktibar dan contoh dari orang-orang yang mulia dalam segenap perkara serta cuba mengamalkannya dalam kehidupan harian

Kelima : Perlu mengetahui kelebihan berdakwah dan pendakwah

1. Sebaik-baik umat ialah mereka yang berdakwah kepada Allah.
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Surah Ali Imran: 110)

2. Para pendakwah adalah orang-orang yang berjaya.
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Surah Ali Imran: 104)
Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

3. Amar makruf nahi munkar adalah sebaik-baik ucapan.
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Surah Fussilat: 33)

4- Para daie akan diberi rahmat oleh Allah ta’ala.
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah At-Taubah: 71)

5- Para Du’at akan menerima ganjaran yang berterusan.
“Barangsiapa yang menyeru kepada hidayah (kebaikan) maka baginya ganjaran seperti ganjaran baik mereka yang mengikuti ajarannya tanpa berkurang sedikitpun, dan Barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan (keburukan) maka baginya ganjaran dosa seperti ganjaran mereka yang mengikuti ajarannya tanpa berkurang sedikitpun” (HR Muslim)

6- Para daie menerima ganjaran yang besar dan sebaik-baik ganjaran.
“Demi Allah! Jika kamu dapat memberi hidayah Allah (menunjukkan ke arah kebaikan) kepada seseorang maka ganjarannya adalah lebih baik dari seekor unta merah” (HR Bukhari)

Keenam : Perlu mengetahui uslub terbaik dan berkesan

1. Setiap amalan mesti menepati dengan ucapan
“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Surah As-Shaff: 1,2)

2. Dakwah didahului dengan mengkaji suasana setempat
Kata Ibnu Mas’ud: “Janganlah kamu berkata-kata kepada suatu kaum dengan kata-kata yang tidak sampai (difahami) oleh akal mereka melainkan akan timbul fitnah selepas itu”

3. Dakwah dimulakan dengan perkara yang terpenting, seperti hadith riwayat Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal sebelum berdakwah ke Yaman agar beliau berdakwah kepada ahli kitab dengan mendahulukan perkara pokok terlebih dahulu

4. Berlemah lembut dalam berdakwah.
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Surah Ali Imran: 159). Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Atau dalam ayat Allah SWT yang lain, maksudnya : “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".(Surah Toha)

Ketujuh : Mendalami kepercayaan kepada qada dan qadar

1. Meyakini bahawa hidup dan mati di tangan tuhan
"Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Telah ditetapkan Allah untuk kami. dialah pelindung kami, dan Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (Surah At-Taubah: 51)

2. meyakini bahawa rezeki terletak di tangan Allah.
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Surah Al-Israk: 30)

3- sentiasa redha dengan ketetapan Allah SWT.
“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Surah Al-Baqarah: 155.) Atau dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman : “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-An’am: 7)


-Ringkasan daripada buku daurus syabab fi hamli risalatil islamkarangan sheikh nasih ulwan

MANUSIA AKHIR ZAMAN

Ibnu Abbas memberitahu, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Pada akhir zaman nanti akan muncul golongan-golongan manusia yang berwajah manusia berhati syaitan. Mereka diibaratkan seperti serigala buas, hati mereka tidak mempunyai sedikit pun belas kasihan. Mereka tidak suka menjauhi segala yang buruk dan mereka lebih suka melakukan pertumpahan darah. Kalau engkau ikut mereka, mereka akan mendekati kamu, kalau engkau jauhi mereka, maka mereka akan mengumpat kamu. Kalau engkau memberi amanat kepada mereka, mereka akan melakukan khianat padamu".

"Kalau meminta sesuatu dari mereka adalah kemiskinan. Hukum di kalangan mereka adalah bid"ah dan bid"ah di kalangan mereka adalah sunnah dan tatkala itu orang menganggap sunnahku sudah usang dan memperbaharui bid"ah. Maka barangsiapa mengikut sunnahku pada waktu itu, dia akan menjadi asing dan tinggal seorang diri dan barangsiapa mengikut bid"ah, dia akan mendapat lima puluh orang teman atau lebih".

Para sahabat bertanya, "Apakah mereka melihatmu Jawab Nabi, "Tidak"

Para sahabat bertanya lagi, "Apakah turun wahyu kepada mereka?" Nabi menjawab, "Tidak"

Para sahabat bertanya lagi, "Bagaimana keadaan mereka?" Jawab Nabi, "Seperti ulat dalam cuka".

Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka menjaga agama?"
Jawab Nabi,
"Seperti bara api di tangan. Kalau diletak dia akan padam dan kalau diambil dengan tangan dia akan terbakar".

Wednesday, March 27, 2013

KATA-KATA ULAMA'

A. SAYIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ

Khalifah ur Rasyidin yang pertama dan Sahabat utama Rasulullah SAW, Sayidina Abu Bakar As Siddiq pernah meninggalkan pesan, katanya:

1. Siapa yang memasuki kubur dengan tidak membawa bekalan samalah seperti orang yang belayar di lautan dengan tidak berperahu.

2. Kegelapan itu ada lima perkara dan penerangnya juga ada lima perkara iaitu:

a. Cinta dunia itu kegelapan dan penerangnya adalah taqwa.

b. Dosa itu kegelapan dan penerangnya adalah taubat.

c. Akhirat itu kegelapan, penerangnya adalahamal soleh.

d. Kubur itu kegelapan, penerangnya adalah kalimah ‘La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.’

e. Siratul Mustaqim itu kegelapan, penerangnya adalah yakin.

3. Sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, dunia di belakangmu, anggota di sekelilingmu dan Allah juga bersamamu. Iblis yang dilaknat menyuruhmu meninggalkan agama. Nafsu menyuruhmu berbuat maksiat. Keinginan hawa nafsu menyerumu ke arah syahwat. Dunia menyeru supaya memilihnya daripada Akhirat. Anggotamu menyerumu berbuat dosa. Allah menyerumu ke Syurga dan keampunan-Nya. Siapa yang menyahut seruan iblis terkeluarlah agamanya. Siapa yang menyahut seruan nafsu terkeluar rohnya (roh kemanusiaan). Siapa yang menyahut seruan syahwat, terkeluar akalnya. Siapa yang menyahut seruan anggota, terkeluarlah Syurganya. Siapa yang menyahut seruan Allah, terkeluarlah kejahatannya dan memperolehi segala kebaikan.

4. Sayidina Abu Bakar berkata: Terdapat lapan perkara yang menjadi perhiasan kepada lapan perkara: – Menjaga perkara yang haram, perhiasan kepada fakir. – Syukur perhiasan kepada nikmat – Sabar perhiasan kepada bala.– Tawaduk perhiasan kepada kemuliaan. – Berlemah lembut perhiasan kepada ilmu. – Merendah diri perhiasan kepada orang yang bercakap.– Meninggalkan riyak perhiasan kepada kebaikan. – Khusyuk perhiasan kepada sembahyang.

5. Sesungguhnya hamba itu apabila datang ujub dengan sesuatu dari perhiasan dunia nescaya Allah memurkainyahingga dia menceraikan perhiasan itu.

6. Moga-moga aku jadi pokok kayu dicantas kemudian dimakan.

7. Dia berkata kepada para Sahabat: Sesungguhnya aku telah mengendalikan urusan kamu, tetapi bukanlah aku ini orang yang paling baik di kalangan kamu maka tolonglah aku, kalau aku berlaku lurus maka ikutilah aku tetapi kalau aku menyeleweng betulkan aku.

B. SAYIDINA UMAR AL KHATTAB

1. Khalifah kedua, Sayidina Umar berpesan:

– Siapa yang menjaga percakapannya dianugerahkan kepadanya hikmah.
– Siapa yang menjaga penglihatannya dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk.

– Siapa yang menjaga makanannya dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah.

– Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya lalu memasukkannya ke dalam Syurga mana yang dia suka.

– Siapa yang menjaga daripada ketawa dianugerahkan kepadanya kehebatan.

– Siapa yang menjaga daripada bergurau dianugerahkan kepadanya keelokan atau kemuliaan.

– Siapa yang meninggalkan cinta dunia dianugerahkan kepadanya dapat melihat kesalahan sendiri.

– Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak.

2. Jika tidaklah kerana takut dihisab sesungguhnya aku perintahkan kamu membawa seekor kambing untuk dipanggang di depan pembakar roti ini.

3. Siapa takut kepada Allah SWT, nescaya marahnya tidakdapat dilihat. Dan siapa takutkan Allah, kehendaknya akan ditunaikan.

4. Wahai Tuhan, jangan Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di tanganku.

5. Termaktub dalam sepucuk surat khalifah Umar kepada Abu Musa Al Asyaari: “Milikilah sifat sabar. Sifat sabar itu ada dua. Sabar yang pertama lebih afdhal dari sabar yang kedua iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketahuilah bahawa sabar itu sangkutan iman (orang yang bersabar akan mendapat iman) kerana kebajikan yang paling utama adalah taqwa dan taqwa hanya dapat dicapai dengan sabar.”


C. SAYIDINA USMAN IBNU AFFAN R.A.

Mari kita lihat pula kata-kata hikmah daripada khalifah ketiga, Sayidina Usman Ibnu Affan r.a. Di antaranya:

1. Aku mendapat kemanisan ibadah dalam empat perkara:

a. Sewaktu menunaikan apa yang difardhukan Allah.

b. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan.

c. Ketika menyeru kepada kebaikan.

d. Ketika mencegah kemungkaran dan menjaga diri daripada membuat perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah.

2. Katanya lagi: Empat perkara yang pada zahirnya fadhilat dan pada batinnya wajib:

a. Bergaul dengan orang soleh itu fadhilat, mengikut amalan mereka itu wajib.

b. Membaca Al Quran itu fadhilat, beramal dengannya itu wajib.
c. Menziarahi kubur itu fadhilat, bersedia untuknya itu wajib.
d. Menziarahi orang sakit itu fadhilat, menunaikan wasiat itu wajib.

3. Pesanannya: Antara tanda-tanda ‘arifin itu ialah:

a. Hatinya berserta takut dan harap.

b. Lidahnya bertahmid dan memuji Allah.

c. Matanya berserta malu melihat perkara yang dilarang dan banyak menangis. d. Kehendaknya bersih dari cinta dunia dan bertujuan menuntut keredhaan Allah.


D. SAYIDINA ALI ABU TALIB K.W.

Khalifah keempat, Sayidina Ali k.w. berkata:

1. Ilmu itu sebaik-baik pusaka. Adab itu sebaik-baik sifat. Taqwa itu sebaik-baik bekalan. Ibadah itu sebaik-baik barang perniagaan.
2. Siapa yang tinggalkan dunia, dikasihi oleh Allah. Siapa yang tinggalkan dosa, dikasihi oleh malaikat. Siapa tinggalkan tamak, dikasihi oleh orang-orang Islam.

3. Siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah wali-Nya, maka tiadalah apa-apa kebaikan padanya. Ditanya orang pada Sayidina Ali k.w., “Apakah sunnah Allah?” Sayidina Ali menjawab, “Menyembunyikan rahsia (misalnya menutup aib orang lain).” Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah Rasulullah?” ayidina Ali berkata, “Berlemah lembut dengan sesama manusia.” Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah wali-Nya?” Sayidina Ali menjawab, “(Sabar dalam) menanggung penderitaan.”

4. Susah sekali melakukan kebaikan pada empat tempat: – Memberi maaf ketika marah.– Bersedekah ketika kesempitan.– Menjauhi perkara haram ketika seorang diri. – Berkata benar kepada orang yang ditakuti atau orang yang selalu menolong.

5. Memadai aku merasa mulia bahawa Engkau Tuhan bagiku dan memadailah aku merasa bangga bahawa aku menjadi hamba-Mu. Engkau yang aku cintai maka berilah aku taufik (agar dapat melakukan perkara-perkara yang Engkau cintai).

6. Hendaklah kamu lebih mengambil berat bagi diterima amalamal kamu daripada beramal. Sesungguhnya sangat besar nilainya amalan yang disertai taqwa dan betapa lagi kalau amalan itu diterima.

7. Janganlah mengharap seorang hamba itu melainkan Tuhannya dan janganlah dia takut melainkan dosanya.

8. Tiada kebaikan ibadah tanpa ilmu dan tiada kebaikan ilmu tanpa faham dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tiada perhatian.

9. Dasar kekafiran itu dikelilingi oleh empat tiang iaitu kasar hati, buta fikiran, lalai dan prasangka.
10. Orang berhati kasar akan menghina kebenaran, menunjukkan kejahatan dan mengutuk orang-orang pandai.

11. Buta hati akan lupa zikrullah.

12. Orang yang syak wasangka akan tertipu oleh angan-angan. Sampai masanya dia ditimpa kecewa dan sesal tidak berhujung kerana diperlihatkan Allah hal-hal yang selama ini tidak dikiranya.

Friday, March 1, 2013

duhai daie

Hakikat cinta sebenar ialah cinta yang berlandaskan cinta Muhammad s.a.w

duhai daie .
jangan berputus asa dalam menyebarkan dakwah .
tugas dakwah adalah tugas mulia
walau kamu tidak dipandang di mata manusia
namun Allah dan Rasul pasti memandangmu
penat lelahmu dalam usaha menyambung tugas sebagai daie
pasti akan dihisab di sana nanti
berbahagialah duhai daie
keperitan yang kamu alami
akan digantikan dengan kebahagiaan yang hakiki

Jangan kamu minta disanjungi
Kerna kerja Islam bukan untuk dimegahi
bahkan untuk dihakimi di pengadilan nanti

duhai daie .
moga kita dapat bertemu dengan habibullah s.a.w dengan usaha ini
mendamba cinta darinya
al-muzakkir
ad-daie
as-syahid
an-nur

moga dia sudi menaburi kita syafaatnya..

allahumma solli ala sayyidina Muhammad.

jom ReLax

hamster^_^

InDaHnYa IsLaM..

Andai Al-quran bisa bicara,ia berkata:"waktu kau masih anak2,kau bagai teman sejatiku,dgn wudhu kau sentuh aku,dlm keadaan suci kau pegang aku,kau baca dgn lirih dan keras,skrg kau telah dewasa,nampaknya kau tdk berminat lagi padaku,apakah aku bacaan usang?Skrg kau simpan aku dgn rapi,kau biarkan aku berlapis debu,ku mohon peganglah aku lg,bacalah aku setiap hari,kerana aku akn mnjd penerang didalam kuburmu!

cursor

Elegant Rose - Working In Background